top of page

Daarom kies je voor ons

Daarom kies je voor ons

35 jaar

ervaring met

duidelijke taal

Wablieft is pionier in duidelijke taal. Al sinds 1985 verduidelijken we complexe informatie in de Wablieft-krant.

Sinds 2006 delen we onze deskundigheid met organisaties. Zo kan jij ook duidelijke, vlotte en professionele teksten voorleggen aan je lezers.

Voeling met laaggeletterde en anderstalige lezers

Kwetsbare lezers heldere informatie bieden, daar gaan we elke dag voor bij Wablieft. We kunnen onze expertise over laaggeletterdheid verder aanscherpen dankzij de collega’s bij Vocvo.

Vocvo ondersteunt het onderwijs aan gedetineerden, en trekt het Strategisch Plan Geletterdheid

Sterk maatschappelijk engagement

We willen duidelijke teksten voor iedereen, zodat ook de meest kwetsbare lezers kunnen deelnemen aan de samenleving.

Daarom zijn we een deel van een vzw. En daarom klikt het zo goed met onze klanten, voornamelijk overheden en organisaties in de non-profit. 

Deze klanten kiezen voor ons

logo%20VRT_edited.png

VRT Taal en de Cel Diversiteit vroegen Wablieft om onze radio- en televisiejournaals te screenen. Dat heeft ons doen inzien dat je moeilijke kwesties helder kunt uitleggen, begrijpelijk voor iedereen, zonder kleutertaal te spreken.

 

Tientallen VRT’ers hebben intussen een Wablieft-bad gekregen en gaan met concrete tips aan de slag. We zijn er ons nu meer van bewust dat niet alles wat wij vanzelfsprekend vinden, ook vanzelfsprekend is voor ons publiek.

Ruud Hendrickx, taaladviseur 
Geertje Slangen, coördinator VRT Taal

VRT

logo Oostende.png

De Stad Oostende deed een beroep op Wablieft om het armoedebestrijdingsplan te herschrijven in een duidelijke taal.

Zo wordt dat plan vlot leesbaar voor alle Oostendenaars die erin geïnteresseerd zijn, en kunnen we het draagvlak voor de aanpak van armoede vergroten.

Bruno Wyns

Beleidsmedewerker

Stad Oostende

logo%2520Vlaams%2520Parlement_edited_edi

De medewerkers van Wablieft werken met expertise en enthousiasme. We stelden samen een redactiehandboek op, ze leiden onze redacteurs op, en ze screenen sinds januari 2019 maandelijks de vijf meest bezochte pagina’s op www.vlaamsparlement.be.

 

Het resultaat? Steeds meer pagina’s op de website met echte 

toegankelijke taal voor iedereen!  

Kris Hoflack
Directeur Communicatie, Externe Relaties en Informatie

Vlaams Parlement

bottom of page