top of page

Daarom kies je voor ons

35 jaar

ervaring met

duidelijke taal

Wablieft is pionier in duidelijke taal. Al sinds 1985 verduidelijken we complexe informatie in de Wablieft-krant.

Sinds 2006 delen we onze deskundigheid met organisaties. Zo kan jij ook duidelijke, vlotte en professionele teksten voorleggen aan je lezers.

Voeling met laaggeletterde en anderstalige lezers

Kwetsbare lezers heldere informatie bieden, daar gaan we elke dag voor bij Wablieft. We kunnen onze expertise over laaggeletterdheid verder aanscherpen dankzij de collega’s bij Vocvo.

Vocvo ondersteunt het onderwijs aan gedetineerden, en trekt het Strategisch Plan Geletterdheid

Sterk maatschappelijk engagement

We willen duidelijke teksten voor iedereen, zodat ook de meest kwetsbare lezers kunnen deelnemen aan de samenleving.

Daarom zijn we een deel van een vzw. En daarom klikt het zo goed met onze klanten, voornamelijk overheden en organisaties in de non-profit. 

Deze klanten kiezen voor ons

Logo van VRT

VRT Taal en de Cel Diversiteit vroegen Wablieft om onze radio- en televisiejournaals te screenen. Dat heeft ons doen inzien dat je moeilijke kwesties helder kunt uitleggen, begrijpelijk voor iedereen, zonder kleutertaal te spreken.

 

Tientallen VRT’ers hebben intussen een Wablieft-bad gekregen en gaan met concrete tips aan de slag. We zijn er ons nu meer van bewust dat niet alles wat wij vanzelfsprekend vinden, ook vanzelfsprekend is voor ons publiek.

Ruud Hendrickx

Verantwoordelijke voor programma-ethiek


Geertje Slangen

Taaladviseur 

VRT

Logo van het Vlaams Architectuurinstituut

Rosan Meijer

Hoofd publiekswerking

Vlaams Architectuurinstituut

Logo van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd, Media

Communicatie is erg belangrijk voor ons, als dienstverlenend departement. Helder geschreven mails, adviezen en verslagen zijn absoluut noodzakelijk.

 

In de opleiding laat Wablieft onze medewerkers stilstaan bij die teksten en reikt tips aan om ze te verbeteren. Zo leren ze onder andere de kernboodschap naar voor te halen, de structuur en lay-out van de tekst te verbeteren en de zinnen eenvoudiger en duidelijker te formuleren. Het zijn stuk voor stuk heel praktische tips die meteen toepasbaar zijn.

 

Nadien krijgen onze medewerkers ook nog eens persoonlijke feedback op het huiswerk, wat ze als een grote meerwaarde ervaren.

 

Mochten alle overheidsdiensten deze opleiding aan hun personeelsleden aanbieden, de overheidscommunicatie zou er meteen een pak duidelijker op worden.

Krista Van Santen

Heerlijk Heldercoördinator

Departement Cultuur,
Jeugd en Media

bottom of page