top of page

Privacyverklaring 

 

Dit is de privacyverklaring van Vocvo vzw. Wablieft is een deel van Vocvo.
In deze verklaring lees je:

 • welke persoonlijke gegevens Vocvo verzamelt

 • hoe Vocvo die verwerkt

 

Vocvo volgt de wetten van de privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • ​We verwerken je persoonlijke gegevens enkel waarvoor je ze geeft. (zie rechterkolom ‘Waarom?’ onder ‘Van wie verwerken we welke gegevens, en waarom?’) 

 • We verwerken enkel die persoonlijke gegevens die we echt nodig hebben.

 • We vragen altijd je toestemming om je persoonlijke gegevens te verwerken, als dat nodig is.

 • We zorgen ervoor dat we je persoonlijke gegevens veilig verwerken.

 • We geven geen persoonlijke gegevens door aan anderen, tenzij dat nodig is. (zie ‘Wanneer geven we jouw gegevens door?’)

 • We vertellen je welke rechten je hebt, en we respecteren die rechten.
   


Van wie verwerken we welke gegevens, en waarom?
 

 • voornaam, naam, e-mailadres, (naam organisatie)

 • hoe vaak de abonnees nieuwsbrieven openen, hoe vaak ze doorklikken

 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen

 • om onze diensten en producten te gebruiken en te promoten (ook om acties en promoties bekend te maken)

 • naam, naam organisatie, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, btw-nummer

 • om onze diensten en producten te gebruiken en te promoten (ook om acties en promoties bekend te maken)

 • om bevragingen te doen over onze diensten en producten

 • om bestellingen te beheren

 • om betalingen te verwerken

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, (eventueel: btw-nummer)

 • cv en motivatiebrief

 • om opdrachten te kunnen uitvoeren

 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen

 • om betalingen te verwerken

 • om een wervingsreserve aan te leggen

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • cv en motivatiebrief

 • om een wervingsreserve aan te leggen

Hoe gaan we om met foto’s en video’s? 

 

We vragen altijd toestemming:

 • als we een foto of opname willen maken van jou

 • als we die willen publiceren of verspreiden

Voor een publicatie vragen we je toestemming. Je kan kiezen om je toestemming te geven. Die publicatie kan zijn:

 • een illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief

 • een beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie, zoals een brochure

 • op sociale media, zoals Facebook en Twitter

We vragen geen toestemming als er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is. Dat geldt voor:

 • beelden op een openbare plaats of openbaar event, waarbij je niet het hoofdonderwerp bent van de afbeelding

 • toevallige personen op een publieke plaats

 • personen in een menigte

 • publieke personen


 

Wanneer geven we jouw gegevens door?

 

Persoonlijke gegevens die je ons geeft, geven we soms door aan anderen. We doen dat alleen als één of meer van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • als het wettelijk moet 

 • als dat nodig is om te doen waarvoor je de gegevens geeft. (zie rechterkolom ‘Waarom?’ onder ‘Van wie verwerken we welke gegevens, en waarom?’) We werken samen met deze bedrijven of organisaties:

  • Mailchimp: nieuwsbrieven versturen  

  • Abonnementenland en Exact online: abonnementen en facturen beheren 

  • Google: gegevens bewaren en e-mail beheren

Met die bedrijven of organisaties hebben we een verwerkersovereenkomst. Daarin maken we afspraken om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen. We geven geen persoonlijke gegevens door aan anderen waarmee we geen overeenkomst hebben. 

 • als je ons toestemming geeft. Je hebt het recht om die toestemming in te trekken. Pas vanaf die intrekking mogen we je gegevens niet meer delen.
   

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

 

We bewaren je persoonlijke gegevens maximaal 3 jaar nadat we ze de laatste keer gebruikten. We kunnen je gegevens langer bewaren als dat nodig is volgens de wet. 

Hoe beschermen we jouw gegevens? ​

 • Alle medewerkers die toegang hebben tot jouw gegevens, moeten die gegevens geheim houden.

 • Alle medewerkers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord ingeven op al onze systemen.

 • Alle medewerkers weten hoe belangrijk het is om je gegevens te beschermen.

 • We testen en evalueren vaak die maatregelen.

Welke rechten heb je?

 

Je hebt het recht om de gegevens die we van jou ontvingen:

 • in te kijken

 • te verwijderen 

 • aan te passen: zijn je gegevens niet correct? Probeer eerst zelf je gegevens aan te passen. Lukt dat niet, geef dan door welke gegevens we moeten aanpassen.  Zo hebben we altijd de correcte gegevens.

Neem hiervoor contact op met ons. Onze gegevens vind je onderaan deze verklaring. We behandelen je vraag altijd zo snel mogelijk.

  

Wat doen we met gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar)?


Wij verwerken enkel de persoonlijke gegevens van minderjarigen als de ouder of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk toestemming gaf.

Hoe kan je een klacht indienen?


Heb je een klacht over hoe we je persoonlijke gegevens verwerken? Neem meteen contact op met ons via vraag@vocvo.be.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL of Privacycommissie). De contactgegevens vind je op de website van die commissie.

Wat als deze privacyverklaring verandert?


We kunnen deze verklaring veranderen. Die veranderingen kondigen we aan op deze pagina.

 


Vragen of opmerkingen?


Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact via:  

 

Vocvo vzw
Frederik de Merodestraat 27
2800 Mechelen

e-mail: vraag@vocvo.be
telefoon: +32 15 44 65 00

 

Dit is een deel van de privacyverklaring van Vocvo. De volledige privacyverklaring lees je op de website van Vocvo.
 

bottom of page