• Katrien

Tien tips voor eenvoudige teksten

Zijn veel van je lezers laaggeletterd of anderstalig? Bijvoorbeeld: ouders op je school, mensen met een mentale beperking, patiënten van een wijkgezondheidscentrum ... Voor hen zijn zelfs duidelijke teksten vaak te hoog gegrepen. Schrijf dan in eenvoudige taal en gebruik duidelijke beelden. Gemakkelijk gezegd? Ik geef je tien tips om je op weg te helpen.


Eén kernboodschap

Formuleer voor jezelf één glasheldere, uitgepuurde kernboodschap per tekst. Wat moet je lezer weten? En wat is je doel? Waarom schrijf je de tekst? Pel de ui tot je enkel de kern overhoudt en schrap alle ballast. Verlies je dan nuance? Ja, misschien wel. Maar de kans is groter dat je kernboodschap overkomt.


Heldere opmaak

  • Hou je opmaak sober.

  • Gooi je lijstjes in een opsomming.

  • Schrap alle toeters en bellen.

  • Wees kwistig met witruimte, lees: regelafstand en witregels.


Duidelijke foto’s